Historie

Krátká historie sportovního areálu U kolečka
V prostoru dnešního sportovního areálu se začalo se sportem v roce 1924 při II. sletu župy Rakovnické. Tehdy se jednalo o tzv. panskou louku s místopisem "Pod Kuchyněmi".
V roce 1932 zde bylo slavnostně otevřeno fotbalové hřiště atleticko-fotbalového klubu AFK Křivoklát, a to vedle již vybudovaného tenisového kurtu. Opět s místopisem "Pod Kuchyněmi". V roce 1938 klub zanikl. Také se zde na Rakovnickém potocce nacházelo přírodní koupaliště, které na letní čas vznikalo přehrazením potoka.
Ve válečném roce 1941, po zákazu činnosti Sokola a zabavení všeho majetku jednotě, tj. sokolovny s volebalovým hřištěm, se sem přesunuli stále aktivní volejbalisté z bývalé jednoty Sokol Křivoklát..
Ti zde v roce 1941 vzbudovali tři volejbalové kurtzy. Pro rok 1942 doplnili sportoviště dřevěnou kabinou a ochozy pro diváky. Obě varianty nebyly to pravé ořechové, a proto začátkem roku 1943 založili svůj vlastní sportovní klub SK Křivoklát. Předtím hráli pod SK Roztoky, což byl klub ze sousední obce, nebo pod HSK Křivoklát, což byli místní křivoklátští hasiči.SK Křivoklát nebyl jen volejbalový klub, ale rovněž byl v klubu organizován křivoklátský fotbal. Volejbal hráli muži i ženy. Hráli ho na dobré úrovni. SK Křivoklát v rámci sjednocení tělovýchovy přešel v.r. 1948 pod Tělocvičnou jednotu Sokol Křivoklát. To se již hrálo s místopisem "u Kolečka".
V roce 1949 proběhlo na Kolečku mistrovství republiky dorostenek v odbíjené. Na hřištích "u Kolečka" se sešli mistr Čech Sokol Křivoklát, mistr Moravy Sokol Brno Královo pole, mistr Slovenska Sokol Bratislava a další čtyři družstva.
 Mistrem republiky se stal Sokol Bratislava, druhé místo patřilo křivoklátským dorostenkám. V padesátých letech měl zdejší volejbal největší úspěchy. Sešla se dobrá parta hráčů a organizátorů. Kromě nejdůležitějšího Křivoklátského poháru se zde pořádali další turnaje, jak pro muže a ženy, tak pro dorost. Hrávala zde ligová mužstva přátelská utkání s volejbality Křivoklátu, nebo s jinými partnery pozvanými na kurty v křivoklátském údolí. Vletech 1952-1958 se zde hrávalo pod hlavičkou TJ Tatran Křivoklát. Hrávali se také mezinárodní zápasy, z nichž nejvýznačnější byly TJ Tatran Křivoklát versus Francie (1958) a TJ Sokol Křivoklát versus Čína (1959).
V roce 1974 tehdejší MNV vykoupil pozemky od původních vlastníků. Byly zde vybudovány prací mnohých členů jednoty: nová kabina, ubytovna, tenisové kurty a zmodernizovány volejbalové kurty. Výsledek jejich práce několikrát zasáhla povodeň. Byly poškozeny kurty a hlavně oplocení kurtů a vždy se muselo začít znovu. Proto byl Povodím Vltava vybudován val podél Rakovnického potoka a ten dosud ochránil Kolečko před velkou vodou.
V roce 1994 se stala Tělocvičná jednota Sokol Křivoklát vlasníkem celého areálu Kolečko.

Zpracoval Pavel Kašpar, t. č. starosta TJ Sokol Křivoklát, březen 2013
Comments