Ubytovací řád


    
UBYTOVACÍ ŘÁD A INFORMACE SPORTOVNÍHO AREÁLU
 
Vážení hosté, vítáme Vás v našem sportovním areálu a přejeme Vám příjemný pobyt
Host při nástupu k ubytování předloží osobní doklady k zapsání do knihy ubytovaných a zaplatí dohodnutou finanční částku za pobyt v penzionu. 
Host má právo se ubytovat na základě objednaného ubytování nejdříve od 15:00 hodin(nebo dle dohody)
Host je povinen pokoj uvolnit do 10:00 hod. (nebo dle dohody) posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování. 
Snídaně se podávají v penzionu od 8:00 do 10:00 hodin (nebo dle dohody).
Ve všech vnitřních prostorách sportovního areálu je KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO
Ve všech vnitřních i venkovních prostorách sportovního areálu je ZAKÁZÁNO KONZUMOVAT VLASTNÍ NÁPOJE A JÍDLO
Připojení k internetu: WiFi ukolecka/heslo: ukolecka12345
V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. 
Host nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně, tj. holících strojků, masážních strojků, vysoušečů vlasů a podobně. 
Host může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům a podobně. 
Host při odchodu z pokoje uzavře okna, potom uzamkne a klíč předá ubytovateli.
Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů a je povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli v hotovosti na místě. 
Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 500,- Kč. 
Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když host v penzionu i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacího řádu. 
Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem ubytovatele. 
Při rezervaci ubytování je nutné zaplacení zálohy. Tato záloha nemusí být hostu vrácena, když zruší rezervaci tak, že tím způsobí ubytovateli škodu. 
Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.
Stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá recepce sportovního areálu.

Platnost ubytovacího řádu od 1. dubna 2017

Comments